Privatlivspolitik | LivePro

Privatlivspolitik

Hos LivePro passer vi godt på dine data. Vi bruger din data til at udsende beskeder i forbindelse med indgået samarbejde, nye tilbud samt påmindelser.

Hvilke data behandler LivePro ApS?
Vores kunder er andre virksomheder og vi arbejder ofte i journalistisk øjemed. Vi producerer video content for vores kunder og opbevarer dermed som hovedregel navn, e-mail adresse, adresse og telefonnummer – og i de fleste tilfælde også billede- og videomateriale.

Når du indgår et samarbejde med LivePro ApS har vi ved færdige produktioner som udgangspunkt ubegrænsede rettigheder til materialet medmindre, der er indgået en særskilt aftale. LivePro ApS og vores kunder har ret til at bringe video, billede- og skriftligt materiale på egen hjemmeside samt egne sociale kanaler (jf. loven om ophavsret). Som udgangspunkt offentliggøres materialet dog kun efter kunden har publiceret det materiale vi har produceret for kunden.

IP-adresser
På https://www.livepro.dk indsamles der i visse tilfælde IP-adresser, som bruges til analysere trafik, adfærd på hjemmesiden samt besøgende.

CPR-numre
Vi opbevarer kun CPR-numre i forbindelse med retslige forpligtelser.

Hvem behandler data?
LivePro ApS er et anpartsselskab og derfor behandles persondata af virksomheden. Persondata er opbevaret i enten mailkartotek, på computer eller andre harddiske, som kun medarbejdere ansat i LivePro ApS har adgang til. Dog kan det i tilfælde af større produktioner, fx videoprodukter, mv. ske, at data behandles i samarbejde med én eller flere samarbejdspartnere. Kunden har enhver tid ret til at få oplyst, om der indgås et samarbejde, der vedrører persondata. Herunder har kunden ret til at få persondata udleveret og/eller slettet.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og den dataansvarlige sletter dem, når de ikke længere er nødvendige for LivePro's aktiviteter. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
På LivePro ApS' hjemmeside samt i medarbejdernes mailsoftware benyttes en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på LivePro ApS' vegne og må ikke anvendes til egne og personlige formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Samtykke
LivePro ApS tager udgangspunkt i Dansk Journalistforbunds fortolkning af loven vedr. samtykke.

Et samtykke skal gives til et eller flere specifikke formål. Samtykket skal altså være konkretiseret, så personen ved, hvad personoplysningen skal bruges til. Man kan have ret til at behandle en personoplysning på et andet grundlag, fx:

  • Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde en aftale, som personen er part i.
  • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige.
  • Et ansættelsesforhold nødvendiggør behandlingen.
  • Du har en berettiget interesse.

Indsigt og klager
Du kan til enhver tid bede den i LivePro ApS dataansvarlige om at få oplyst, hvilke personoplysninger, der behandles om dig og/eller få slettet dine oplysninger (herunder billede- og videomateriale). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til simon@livepro.dk. Hvis du vil klage over LivePro ApS' behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.