Produkter og tjenester udbydes af LivePro ApS, Borupvang 3, 2750 Ballerup
CVR: 36409096
Tlf. 2594 2500
Mail: info@livepro.dk

 

Information om tilmelding til workshops

I forbindelse med tilmeldinger til workshops og undervisning hos LivePro, er tilmeldinger som udgangspunkt personlige og bindende.

Tilmelding

Tilmelding kan ske via mail eller via tilmeldingsformularer på www.livepro.dk.
Du kan tilmelde dig LivePros workshops senest dagen før første undervisningsdag, men vi anbefaler hurtig tilmelding, da der er begrænset antal pladser.

Enkelte workshops kan have særlig tilmeldingsfrist – i givet fald, vil det fremgå af workshoppens landingsside.
Alle tilmeldinger bekræftes via e-mail.

14 dage før workshoppen vil du modtage en mail med praktisk information.

Afmelding

Afmelding af deltagelse på en fysisk workshop skal ske skriftligt i henhold til nedenstående betingelser:

Ved sygdom eller anden forhindring har du mulighed for at videregive din plads på workshoppen til en kollega uden ekstra gebyr.
Videregives workshoppladsen til en anden, sendes en mail til info@livepro.dk inden undervisningens start.

Såfremt du ønsker at flytte din workshopplads til en senere dato, er dette muligt kvit og frit, men du skal give besked senest 2 uger inden workshopstart, så vi har mulighed for at reservere pladsen til en anden.

Afmelding af online undervisning

Ved online undervisning er det ikke muligt at afbestille sin plads, og der er således ingen fortrydelsesret.

Betalingsbetingelser og priser

Faktura udsendes som udgangspunkt 14 dage inden workshoppen med betalingsfrist inden første undervisningsdag. Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr.

LivePro forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for trykfejl.

Aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet af vores workshops forbeholder vi os ret til at aflyse. Aflysning kan være nødvendigt, hvis deltagerantallet er for lavt og medfører, at den enkelte deltager ikke får et maksimalt udbytte af undervisningen. Aflysning kan også komme på tale ved situationer såsom COVID-19 eller lignende.

I så fald tilbyder vi naturligvis en plads på den førstkommende workshop med samme indhold. Såfremt en plads på en fremtidig workshop ikke ønskes, udstedes kreditnota og et allerede betalt deltagergebyr returneres.

Eventuelle udgifter til transport, hotel mv. refunderes ikke af LivePro.

 

Privatlivspolitik kan læses her.