Intern livestreaming på KØS museum | LivePro

Intern livestreaming på KØS museum

  • koes_featured
  • koes_2
  • koes_1

KØS museum ønskede en intern livestreaming, da der ikke var plads nok i salen til alle tilskuere.
Derfor livestreamede vi til et sekundært lokale, hvor de øvrige gæster kunne følge med i taler, musik og fremvisninger.

Teknik:
Vi brugte både vores Sony FS700 og Sony EX1 til livestreamingen, og vi leverede desuden PA-anlæg til afvikling af lyd i lokalet.